ویرایش برخط نقشه

استاندارد ها.

پروتکل ارتباطی : Restful

نوع خروجی: Json

قابلیتها.

امکان اصلاح اطلاعات معابر

امکان ورود و ویرایش اطلاعات اماکن

امکان ورود، ترسیم و ویرایش محدوده های جغرافیایی

امکان ورود و تعریف لایه های اطلاعات نقشه

ویژگیها.

کاربری آسان