سرویس رخدادها

استاندارد ها.

پروتکل ارتباطی : Restful

نوع خروجی: Json

قابلیتها.

امکان افزودن انواع سنسورها به نقشه

امکان نمایش مقادیر سنسور بر روی نقشه

امکان ایجاد trigger بر مبنای اطلاعات سنسورها

ویژگیها.

سرعت محاسباتی بالا