نقشه پایه

استاندارد ها.

wms, wmts, cms

قابلیتها.

ارائه نقشه ایران

ارائه انواع رنگ بندی

ارائه لایه اماکن به صورت وکتور

ارائه مشخصات اماکن موجود در لایه ها

ارائه بیش از ۷۰ هزار POI

ویژگیها.

سرعت بالا

ارائه کاشی های از پیش ساخته شده