نوشته های ما

خلاصه اما مفید

خدمات مکان مبنا

۱۷ تیر ۱۳۹۶

خدمات مکان مبنا (LBS) به انگلیسی: Location-based services، به زبان ساده، هر نوع خدماتی است که بر اساس مکان کاربران و یا دستگاه ها خدماتی را ارائه می دهد؛... دیگه چه خبر