نوشته های ما

خلاصه اما مفید
کسب درآمد از حوزه ی خدمات مبتنی بر مکان

کسب درآمد از حوزه ی خدمات مبتنی بر مکان

۸ آبان ۱۳۹۳

طبق تحقیقات تیم J’son، سه مدل کسب درآمد در حوزه ی خدمات مبتنی بر مکان وجود دارد:طبق تحقیقات تیم J’son، سه مدل کسب درآمد در حوزه ی خدمات مبتنی بر مکان وجود دارد: ۱٫ مدل تبلیغاتی : به عنوان گسترده ترین حوزه ی تجاری ۲٫ مدل تجاری : کسب درآمد از فروش برنامه های دستگاه های تلفن همراه۳٫ تعریف حساب های کاربری : تعریف سطوح دسترسی برای کاربران متفاوت و ارائه ی خدمات براساس سطوح گستره ی وسیعی از برنامه های کاربردی جهت توسعه ی تجارت حوزه ی LBS وجود دارد. در میان آن نمونه هایی که در حال توسعه هستند، شاهد فعالیت طولانی و نسبتاً قدیمی تری در زمینه ی ورزشی و تناسب اندام هستیم؛ به طوری که در سال ۲۰۱۲ تعداد برنامه های LBS دانلود شده در این زمینه، از تعداد ۱۰۰ میلیون تجاوز کرده بود.
طبق برآوردها مشخص شده است که رشد برنامه های کاربردی حوزه ی LBS برای دستگاه های همراه یک رشد پویا بوده است به طوری که از اواخر سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶، رشد سالیانه ی این برنامه ها بیش از ۷۰% بوده است.

نویسنده: